Piedebar

/Author: admin
Pie betyder hög och smal fotställning (se piedestal), och här har du ditt flyttbara...

Piedeskåp

/Author: admin
Precis vad det står, en piedestal kombinerad med ett bokskåp. Rostfritt pianogångjärn istället för...